ზურაბ დიასამიძე

ანიმაციის განვითარების ფონდის დირექტორი

არჩილ დიასამიძე

დირექტორის მოადგილე

მარისკა დიასამიძე

დირექტორის ასისტენტი

ანი გეჯაძე

დირექტორის ასისტენტი

პიტერ თომაძე

რეჟისორი / მხატვარ-ანიმატორი

არჩილ კუხიანიძე

აუდიო ვიზუალური გაფორმება / რეჟისორი / მხატვარ-ანიმატორი

თემურ ფარსენაძე

ტექნიკური უზრუნველყოფა

საბა ქარსელაძე

მხატვარ-ანიმატორი

არსენი ოქრუაშვილი

მხატვარ-ანიმატორი

თეა ქებაძე

მხატვარ-ანიმატორი

ნაილე ჯიხაშვილი

საზოგადოებასთან ურთიერთობის კოორდინატორი

copyright 2015 Tofuzi